Ecocomp - framtidens ekologiska e-handelsplattform.

Projektet EcoComp har som vision att skapa en handelslösning som klassificerar,värderar och kvalitetssäkrar handel med kompensation för biologisk mångfald och kolinlagring med hjälp av ekosystem. Tillsammans med engagerade sammarbetspartners från näringsliv, akademi och ideell sektor utvecklar Foran Sverige tillsammans med naturmiljökonsulten Calluna en E-handelsplattform och en metodik för ekologisk kompensation. Biologisk mångfald skall gynnas oavsett kompensationstjänst, markägare fortsätter äga sin mark och kompensatören får verifierbara tjänster. För mer information besök. https://ecocomp.se

Sammarbetspartners: Calluna, Bergvik Skog Öst, Catena, Ecoloop, Framtidens Natur & Kulturarv, Göteborgs universitet Handelshögskolan, Klövern, Svenska kyrkan Linköpings stift, RI.se, Sollentuna kommun, Söderhörns högskola, Zero Mission, Arla, Länsstyrelsen västra götaland, Max Hamburgare, Svenska Institutet för Standarder, Sveriges Lantbruks Universitet, Swerock, Vallentuna Kommun, Vinnova.