Utbildning

Årligen genomför vi ett antal utbildningar inom vårt utbildningsprogram INSYN SKOG. Dessa kan vara skogliga utbildningar inom ramen för SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd), likväl som specialanpassade kurser för mäklare och banktjänstemän eller artkunskap för länsstyrelsens sommarjobbare.

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÅRD. SYN:S "GRÖNA KÖRKORT".

Denna utbildning ger en bred grund i de skogliga aktiviteterna och vad som påverkar natur- och kulturvärden. Kursen är ett krav inom PEFC-certifieringen och man måste gå en repetionskurs vart femte år. För en större enskild kund, kommer vi gärna ut och anordnar kursen på valfri plats, vilket är mycket kostnadseffektivt.

SKOGSBRUKSPLANLÄGGNING

Här har vi valt att kombinera SYN-kurserna "Skogsuppskattning grunder", "Skogsbruksplanläggning grunder", "FältGIS" och "Skogsbruksplaneprogram". Detta faller sig naturligt, då de olika momenten hör ihop och kan därför genomföras som en sammanslagen kurs under 4+2 dagar. Önskar man endast deltaga under enstaka kursmoment går detta naturligtvis bra och man erhåller då kompetensbevis för den delen som det då berör.

Print Email