• Foran Sverige AB

    Insamling, analys, presentation.

  • Vi är experter på

    Laser, flygfoto och satellit.

  • Vi ger dig

    Ett nytt sätt att se på data

Ledande konsultföretag inom skog, natur och miljö

Foran Sverige AB erbjuder skogsbruket samt natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av tjänster relaterade till skog och mark. Våra lösningar baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Vår avdelning för fjärranalys är ledande inom bearbetning, analys och presentation av fjärranalysdata, särskilt med inriktning på data från flygburen laserskanning och hyperspektrala bilder.

aktuellt: just nu

ÄBIN 2019

Årets upplaga av den nationella älgbetesinventeringen ÄBIN är i full gång.

Inventeringen har fokus på betesskador orsakade av hjortdjur, resultatet ger ett värdefullt beslutsunderlag för den svenska älgförvaltningen.

Uppdraget finansieras av Skogsbruket genom Äbin ekonomisk förening, metodiken är framtagen av skogsstyrelsen som även är kvalitetskontrollant för projektet.

Habitatsmodellering Barkborre

Under våren har Foran levererat kartor till ett flertal aktörer däribland Södra Skogsägarna som visar s.k ”Hotspots” där risken för granbarkborre är extra stor.

Kartunderlaget bygger på en kombination av satellitdata från Sentinel 2 och en uppsjö av öppna data.

Underlaget har fått ett gott betyg och vi arbetar med fler leveranser av kartan rikstäckande.

fabriken: förtolka effektivare med rätt underlag

ForanFabriken är ett tjänstekoncept som samlar allt som behövs vid till exempel skogsbruksplanering, operativ planering eller resursplanering. Oavsett behovet finns möjligheten i Fabriken.

PLANFABRIKEN

Med ett par knapptryck har vi möjligheten att uppdatera höjd,grundyta och volym i en skogsbruksplan via webbläsaren. Tjänsten riktar sig i första hand till dig som arbetar med planläggning och är framtagen för att ge ett objektivt stöd innan fält. Lägg mindre tid på att mäta höjder och fokusera istället på rätt åtgärdsförslag.

KARTFABRIKEN

De absolut senaste ortofotona som Lantmäteriet producerar, eller de senaste Skogshöjdskartorna är exempel på produkter som finns att köpa hem via KartFabriken. Ladda upp en egen fil, rita i kartan eller sök på fastighetsbeteckning för att köpa hem kartor.

För att hitta mer information eller för att komma igång med Fabriken, se produktsidan eller kontakta oss direkt.