• Foran Sverige AB

    Insamling, analys, presentation.

  • Vi är experter på

    Laser, flygfoto och satellit.

  • Vi ger dig

    Ett nytt sätt att se på data

Ledande konsultföretag inom skog, natur och miljö

Foran Sverige AB erbjuder skogsbruket samt natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av tjänster relaterade till skog och mark. Våra lösningar baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Vår avdelning för fjärranalys är ledande inom bearbetning, analys och presentation av fjärranalysdata, särskilt med inriktning på data från flygburen laserskanning och hyperspektrala bilder.

aktuellt: just nu

S.D Cappelen Skoger SingleTree 2020

Under sommaren 2020 i samband med att Terratec AS laserskannar Fritzøe Skoger kommer även en skanning att göras över S.D Cappelens innehav som sträcker sig över ca 21 000 hektar.

Data från skanningen kommer användas för att uppdatera Cappelens skogsbruksplan genom en SingleTree analys. Data levereras sedan till ForanAtlas.

Fritzøe SingleTree bonitering 2020

Under sommaren 2020 kommer Terratec AS att på uppdrag av Foran genomföra laserskanning över Fritzøe Skogers innehav.

Laserskanningen sträcker sig över ca 62 000 hektar och projektet innefattar en SingleTree-analys, men kommer främst att ge en detaljerad bonitetsmodell över hela innehavet. Efteråt kommer en validering på skattningarna att göras i samarbete med NIBIO.

Skoglig laseruppdatering, Östergötland

På uppdrag av två av Östergötlands största markägare, Häradsmarken och Baroniet Adelswärd, kommer Foran under 2020 inleda arbetet med uppdaterade skogliga register och kartproduktion. Då nya nationella laserdata blir tillgängliga för delar av Östergötland under 2020 kommer Foran med hjälp av dessa uppdatera skogliga register samt skapa nya kartor, bland annat skogshöjd, krontäckning och GYL. Uppdateringen baseras på egna, lokalt utlagda kontrollytor som grund för kalibrering. Leveranser kommer ske ifortlöpande i takt med att nya områden blir färdigskannade.

fabriken: förtolka effektivare med rätt underlag

ForanFabriken är ett tjänstekoncept som samlar allt som behövs vid till exempel skogsbruksplanering, operativ planering eller resursplanering. Oavsett behovet finns möjligheten i Fabriken.

PLANFABRIKEN

Med ett par knapptryck har vi möjligheten att uppdatera höjd,grundyta och volym i en skogsbruksplan via webbläsaren. Tjänsten riktar sig i första hand till dig som arbetar med planläggning och är framtagen för att ge ett objektivt stöd innan fält. Lägg mindre tid på att mäta höjder och fokusera istället på rätt åtgärdsförslag.

KARTFABRIKEN

De absolut senaste ortofotona som Lantmäteriet producerar, eller de senaste Skogshöjdskartorna är exempel på produkter som finns att köpa hem via KartFabriken. Ladda upp en egen fil, rita i kartan eller sök på fastighetsbeteckning för att köpa hem kartor.

För att hitta mer information eller för att komma igång med Fabriken, se produktsidan eller kontakta oss direkt.