• Foran Sverige AB

    Insamling, analys, presentation.

  • Vi är experter på

    Laser, flygfoto och satellit.

  • Vi ger dig

    Ett nytt sätt att se på data

Ledande konsultföretag inom skog, natur och miljö

Foran Sverige AB erbjuder skogsbruket samt natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av tjänster relaterade till skog och mark. Våra lösningar baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Vår avdelning för fjärranalys är ledande inom bearbetning, analys och presentation av fjärranalysdata, särskilt med inriktning på data från flygburen laserskanning och hyperspektrala bilder.

aktuellt: just nu

Riskkartor för granbarkborre

Under året har Foran levererat riskkartor till flertalet stora kunder. Nu släpper vi dem gratis till alla ForanFabriken-kunder! Logga in på ForanFabriken för att ta del av kartorna. Är du inte Fabriken-kund? Läs mer och bli kund här.

Kartunderlaget bygger på en kombination av satellitdata från Sentinel 2 och en uppsjö av öppna data och visar s.k ”Hotspots” där risken för granbarkborre är extra stor.

UrbanTree Järfälla

Foran levererar UrbanTree data till Järfälla under hösten 2019, data bygger på en högupplöst laserskanning som Järfälla själva genomfört under sommaren 2018.

Uppdateringen är den tredje i raden åt kommunen och syftet med underlaget är att kartlägga alla stadsnära träd inom tätorten.

Foran SingleTree Oslo

Foran ajourför Oslos skogsbruksplan med hjälp av Singletree, uppdateringen är den andra som Foran gör åt Oslo och bygger på laserskanning gjord av Terratec under sensommaren 2019.

fabriken: förtolka effektivare med rätt underlag

ForanFabriken är ett tjänstekoncept som samlar allt som behövs vid till exempel skogsbruksplanering, operativ planering eller resursplanering. Oavsett behovet finns möjligheten i Fabriken.

PLANFABRIKEN

Med ett par knapptryck har vi möjligheten att uppdatera höjd,grundyta och volym i en skogsbruksplan via webbläsaren. Tjänsten riktar sig i första hand till dig som arbetar med planläggning och är framtagen för att ge ett objektivt stöd innan fält. Lägg mindre tid på att mäta höjder och fokusera istället på rätt åtgärdsförslag.

KARTFABRIKEN

De absolut senaste ortofotona som Lantmäteriet producerar, eller de senaste Skogshöjdskartorna är exempel på produkter som finns att köpa hem via KartFabriken. Ladda upp en egen fil, rita i kartan eller sök på fastighetsbeteckning för att köpa hem kartor.

För att hitta mer information eller för att komma igång med Fabriken, se produktsidan eller kontakta oss direkt.