Plandelaren

Nu gör vi pärmen digital!

I Plandelaren hittar du enkelt all information som din skogsbruksplan innehåller och delar den med vem du vill!

Ladda upp bilder, lägg till anteckningar och gör enkla noteringar i kartan.

Hos oss har du alltid senaste skogshöjdskartan och ortofotot inkluderat i tjänsten.

skogshöjd

Skogshöjdskartan visar skogens höjd över marken. Skogshöjdskartan baseras på nationella höjddata samt pixelmoln från flygbilder. Den används som stöd för mer noggrann dragning av beståndsgränser och då bilderna är helt fria från skuggor gör det beståndsgränsdragningen mer noggrann. Stickvägar, luckor och kvarlämnad naturhänsyn framträder då skogens höjd och eventuella variationer inom beståndet framträder tydligt.

Ortofoto

En tredjedel av Sverige flygfotograferas årligen. Södra Sverige och Norrlandskusten har en omloppstid på ca 2 år, varannan gång före resp. efter lövsprickning. I övriga delar av landet är omloppstiden generellt 4-6 år. Sedan 2019 flygfotograferas det med högre upplösning, vilket ger ortofoton med 16cm eller 40cm upplösning beroende på var i landet det är.

Hitta återförsäljare

Print Email