Ericsberg

Ericsbergs säteri är en anrik skogsägare med drygt 10 000 hektar produktiv skogsmark, beläget i mitten av Södermanland.

På uppdrag av Ericsberg har Foran Sverige fått förtroendet att uppdatera information om deras skogliga innehav med Foran Single Tree® method. Varje enskilt träd karteras och analyseras, och summeras sedan upp till beståndsnivå i skogsbruksplanen. Laserskanning och högupplöst flygfotografering utfördes under sommaren 2022 av KVS Terratec AS på uppdrag av Foran Sverige.