ÄBIN 2022

En intensiv fältsäsong!

Årets upplaga av ÄBIN (Älgbetesinventering) är rekordstort då alla landets förvaltningsområden upphandlats samtidigt till skillnad från tidigare är då endast hälften upphandlats. Forans del i årets inventering sträcker sig över mer än hälften av landets förvaltningsområden. Detta är rekordstort för Foran med samarbetspartners, då närmre 100 förvaltningsområden inventeras till skillnad från tidigare topp på 65 förvaltningsområden. Över 40 personer är involverade i projektet ute i fält och första leveranser sker i mitten av Maj. Projektet finansieras av ÄBIN-ekonomisk förening och skogsstyrelsen.