Land Use and Coverage Area frame Survey 2022

Statistik på Europeisk nivå!

Under sommarhalvåret 2022 leder Foran den rikstäckande inventeringen– Land Use and Coverage Area frame Survey, ”LUCAS”. Detta är en av världens största fältinventeringar och genomförs vart tredje år i alla EU-länder, på uppdrag av EU:s statistiska enhet Eurostat. I Sverige ska drygt 12 000 platser, fördelade över hela riket, besökas och bedömas avseende bland annat marktäcke, vegetation, markanvändning och infrastruktur. Insamlade data ligger till grund för EU:s statistik gällande markanvändning, markförändring och klimatpåverkan.

Medverkande i projektet har Foran Sverige 25 partners som kommer jobba sent in på hösten för att färdigställa hela fältdelen.

För mer information besök: EU:s hemsida

Supportbrev EU: PDF

Supportbrev SCB: PDF