Häradsmarken och Baroniet Adelswärd lokalt annpassade skogliga grunddata

På uppdrag av två av Östergötlands största markägare, Häradsmarken och Baroniet Adelswärd, har Foran under 2020-2021 arbetat med att uppdatera skogliga register samt skapa nya kartor, bland annat skogshöjd, krontäckning och GYL. Uppdateringen baseras på laserdata skog samt egna lokalt utlagda kontrollytor som grund för kalibrering av skogliga grunddata.