Fritzøe Skoger Single Tree 2020-21

Att beräkna tillväxt på 36 miljoner träd är det möjligt?

Under sommaren 2020 laserskannade Terratec AS på uppdrag av Foran Sverige Fritzøe Skogers. Innehavet på 56 000 hektar finns samlat runt Siljan i södra Norge, stora höjdskillnader och storleken på innehavet gör att manuell inventering för upppdatering av data inte är skäligt. Foran hjälper Fritzøe med upphandling av laserskanning och högupplösta ortofoton för att sedan ajourföra Single Tree analysen med fem års mellanrum.

Utöver färska skogshöjdskartor, gallringsanalyser och förslag till åtgärd i ung som gammal skog. Så utfördes även en forskningsdel i projektet tillsammans med Norsk institutt for bioøkonomi. Foran utförde en bonitestanalys på samtliga 36 miljoner träd där tillväxt och ålder för varje träd skattades, NIBIO fällde och klyvde träd efter laserskanningen för att validera metoden.