S.D Cappelen Skoger 22 000 hektar SingleTree

Under sommaren 2020 laserskannades S.D Cappelen Skoger sitt innehav med hjälp av Foran Sverige och Terratec. Skanningen gjordes med 12 punkts laser för att göra en singletree analys på innehavet. Utöver att varenda träd hos Cappelen räknades och fick en skogliga parametersättning så uppdaterades beståndsgränser, huggningsklasser och traktorvägar karterades.