300 000 ha nya skogsbruksplaner i Dalarna

Foran har fått uppdraget att leverera nya skogsbruksplaner till Orsa, Älvdalen, Norra Venjan, Landbobyn och Hamra Besparingsskogar. Den totala arealen omfattar 300 000 ha och utgörs av både privat- och besparingsägda marker.

Hela projektet leds av Foran och baseras på fjärranalys via laserskanning utförd av Terratec under sommaren 2018. I projektet ingår bland annat anpassning av gränser mot Lantmäteriets fastighetskarta, beståndsjustering, uppskattning av skogliga värden och åtgärder med mera. Även ett flertal specialproducerade kartor för åtgärder levereras. Särskilt värt att nämna är produktionen av en SI-karta, det är första gången i svenskt skogsbruk detta görs storskaligt med ett gridnät.

Foran Sverige tackar för förtroendet och ser fram mot att fortsätta leverera fjärranalys tjänster till den skogliga sektorn.

För mer information kontakta Magnus Bäck, 013 - 210 284, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.