Fritzøe Skoger Single Tree

Höga krav på upplösning och precision har gjort att Fritzøe Skoger, Norges största privata skogsägare har gjort valet att förvalta med hjälp av Foran Single Tree.

Innehavet på 56 000 hektar finns samlat runt Siljan i södra Norge, stora höjdskillnader och storleken på innehavet gör att manuell inventering för upppdatering av data inte är skäligt. Foran hjälper Fritzøe med upphandling av laserskanning och högupplösta ortofoton för att sedan ajourföra Single Tree analysen med fem års mellanrum.

Resultaten i laserskanningen mynnar b.l.a ut i färska skogshöjdskartor, gallringsanalyser och förslag till åtgärd i ung som gammal skog. Vidare publiceras data ut i Foran WebGIS för förvaltning och som underlag i:

  • avverkningsplanering
  • gallringsplanering
  • åtgärder i ungskog
  • skötsel av jaktområden
  • planeringen för den daglig verksamhet.