Satellitanalys kraftledningsgator

Uppföljning av röjning hos Vattenfall

För stora ledningsägare är det skogliga underhållet i form av återkommande röjningar ett stort projekt. Inte minst att veta att åtgärderna verkligen utförts, när entreprenörernas fakturor kommer och att veta om de är godkända för utbetalning. Tidigare har detta behövt kontrolleras i fält men genom färg- och förändringsanalys via satellit, utför vi en automatisk kontroll över de sträckor som rapporteras in. Ett projekt som sparar mycket tid och ger entreprenörerna en snabbare utbetalning.