Äbin

Foran genomför årligen rikstäckande betesinventeringar enligt ÄBIN-metodiken. Metodiken är framtagen av Skogsstyrelsen i samarbete med SLU och har använts under ca 15 år i Sverige. Detta är en nationell inventering med fokus på betesskador orsakade av hjortdjur och resulterar i ett beslutsunderlag för den svenska älgförvaltningen.

Skogsbruket, genom ÄBIN ekonomisk förening, finansierar denna återkommande inventering där Skogsforsk är projektansvarig, Foran utför inventeringen och Skogsstyrelsen är kvalitetskontrollant.